Ferryt BPM

Ferryt BPM to platforma do kompleksowego zarządzania procesami biznesowymi w organizacji. Ferryt pozwala na analizę, design, modelowanie, symulowanie oraz uruchamianie procesów w czasie rzeczywistym. W trakcie eksploatacji systemu możliwe jest monitorowanie działania procesów oraz dokonywanie pomiarów, jak również ich ciągła optymalizacja na podstawie informacji gromadzonych w systemie.

Zobacz opis modułów narzędziowych Ferryt

Analiza

Etap tworzenia procesów rozpoczyna się pracą twórczą. Dzięki narzędziom analitycznym Ferryt etapami analizy biznesowej i designu możesz zarządzić w ramach pakietu rozwiązań Ferryt.

Efekty pracy analizy (np. model biznesowy procesów) możesz wykorzystać na etapie modelowania / implementacji.

Implementacja

Ferryt to system klasy low-code Platform, który umożliwia tworzenie aplikacji bez kodowania (zobacz moduły Ferryt low-code platform). Dzięki temu logikę biznesową procesów zamodelujesz szybciej, prościej i w wyższej jakości, z wykorzystaniem notacji BPMN 2.0.

Ferryt da Tobie szerokie wsparcie przy implementacji:

  • modelu danych
  • ekranów / layoutów
  • procesów / szkieletu aplikacji
  • reguł biznesowych
  • integracji i interfejsów
  • wydruków / e-mail / SMS
  • kokpitów / dashboardów / raportów

Symulacja

Procesy, które zostały stworzone, mogą zostać zweryfikowane w warunkach rzeczywistych jeszcze przed ich uruchomieniem na środowiskach produkcyjnych. Ma to na celu upewnienie się, że zmiany które są wprowadzane zadziałają zgodnie z ich pierwotnymi założeniami. W realizacji tego zadania wesprze Cię pakiet rozwiązań, przy pomocy których zasymulujesz działanie procesów biznesowych w warunkach zbliżonych do rzeczywistych i na danych /scenariuszach, które wystąpią podczas funkcjonowania produkcyjnego.

Uruchomienie

Logikę Twoich procesów możesz wdrażać w życie przenosząc ją między środowiskami bez konieczności zatrzymywania aplikacji oraz bez konieczności zachowywania trybu releasowego.

Daje to możliwości wdrażania zmian w Twoich rozwiązaniach biznesowych bez ograniczeń czasowych a nawet w trybie dziennym. Stajesz się dzięki temu bardziej elastyczny a Twój „time to market” znacznie się skraca.

Monitoring

Po wdrożeniu Twojej aplikacji biznesowej w oparciu o Ferryt masz możliwość jej ciągłej i precyzyjnej obserwacji w wielu obszarach działania. Dzięki narzędziom monitoringu Ferryt pozwala Tobie między innymi na:

1
Analizy ilościowe wykonywanych procesów / operacji
2
Analiza wąskich gardeł
3
Weryfikacja czasów procesowania na poszczególnych etapach
4
Weryfikacja przeciążenia zespołów
5
Obserwacja ergonomii zaprojektowanych ekranów

Optymalizacja

Posiadając informacje uzyskane z Monitoringu jesteś
w stanie określić, czy założenia biznesowe dla procesów, które zdefiniowałeś na etapie analizy spełniają się.

Widząc jakie miejsca w procesach wymagają poprawy, możesz je szybko zamodelować i wdrożyć w życie. Wszystko po to aby właściciele biznesowi i użytkownicy systemów byli zadowoleni z wykonanej przez Ciebie pracy.

Uczestników Twoich procesów możesz na bieżąco informować jaki wpływ na organizację mają wprowadzane przez Ciebie zmiany.

Zobacz opis modułów narzędziowych Ferryt

Kontaktiere uns